Header image  

internetové vydanie

Najnovšie malé oznamy a aktuality

 
  

späť na

Rádio Padina

vino

vinovino

vinovino

vinovino

Opravený text znie:
Na nedávno usporiadanej manifestácii Víno-hudba-klobásy , najlepšie víno mal Vladko Brezina , druhé Martin Márko-maliar , tretie Pavel Beška-Márić a štvrté Zuzana Čapová. Najchutnejšiu klobásu prichystal Ján Zemen , druhu odmenu Michal Sládeček , tretiu odmenu taktiež Ján Zemen a štvrtú Ondrej Slivka . Na dobrú náladu hral Pavel Petrovič a po súťažení bola tanečná zábava a tombola , kde bola 1.odmena fúrik , ktorý odyšiel do rodiny Jonášovej z Kovačice . Ako kráska večery bola zvolená Katarína Garafiátová .