Header image  

internetové vydanie

Najnovšie malé oznamy a aktuality

 
  
 
 
 
 

 

Keďže 1.mája pršalo , výletníci maly svoj deň v pondelok 2.mája a to zvlášť poobede keď už svietilo aj slnko . Niektoré zachytené obrázky z prvomájových oslavov z višničkovej hôrky kde bolo najviac mladých - od 200-300 , z pomocného ihriska FK Doliny , potom z hôrky z hornej doline , na tráve okolo betonového ihriska v športovom stredisku Dolina , neďaleko Jelenka , a jesto aj 2 obrázky padinského už zahrabaného Brantnerovho odpadu a jeden nový padinský odpad pre šut totiž pre tehli a zem v pokračovaní Šafárikovej ulice , si môžete pozrieť na dolnych obrázkach .

pomocné ihrisko FK Doliny

pomocné ihrisko FK Doliny

vedľa ihriska FK Doliny

vedľa betonového ihriska FK Doliny

hôrka z hornej doliny

višničková hôrka - (v doline)

višničková hôrka - na brehu

višničková hôrka - na brehu

višničková hôrka - (v doline)

hôrka z hornej doliny

neďaleko Jelenka

auto+slama

padinský už zahrabaný Brantnerov odpad

padinský už zahrabaný Brantnerov odpad

nový padinský odpad pre šut totiž pre tehli a zem